Skip to content

อาการปวดหลังจากการเสริมเต้านม

ศัลยกรรมหน้าอก หลังผ่า 2 อาทิตย์

เสริมหน้าอกเจ็บมากมั้ยค่ะ #ครั้งแรกกับการศัลยกรรม

หลังเสริมนม ต้องนอนพักฟื้นไหม

หลังศัลยกรรมหน้าอก วันที่3ค่ะ

ทำนมเลอลักษณ์ได้ 7 วันแล้ว

Related Posts