Skip to content

แขนพลาสติกและหน้าอก

บริหารอกบน

สอนเทคนิคการเล่นกล้ามเนื้อหน้าแขนให้ดูเต็มและมีมิติ โดย จักริน ยิ่งเจริญ นักเพาะกายไทย

สอนเทคนิคเล่นกล้ามเนื้อ อก ไหล่ แขน โดย สมศักดิ์ ค้าขึ้น

Serious Workout 6 :เล่นกล้ามอกยังไง ให้โต

เล่นกล้ามอก #ให้สวย #ให้ใหญ่ #ให้เต็ม

Related Posts