Skip to content

รากฟันเทียมจีนสำหรับหน้าอก

จัดฟันใส่รากฟันเทียม (Braces and implants)

เครื่องผ่าฟันคุดและทำรากเทียม

ฝังรากเทียม ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ขั้นตอนการใส่รากฟันเทียม

Case:ใส่รากฟันเทียม+ใส่ฟันปลอมทั้งปาก ร่วมกับฟื้นฟูโครงสร้างใบหน้า

Related Posts