Skip to content

รากฟันเทียมสำหรับหน้าอกกว้าง

ทำรากเทียมที่ YDC ไม่เจ็บ ทันสมัย ใส่ใจมาก!!!

จัดฟันใส่รากฟันเทียม (Braces and implants)

รีวิวถอนฟันแล้วใส่รากฟันเทียมทันที โดย YDC Dental

จัดฟันกับฝังรากฟันเทียมสามารถทำพร้อมกันได้หรือไม่

รากฟันเทียมขนาดเล็กสำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้

Related Posts