Skip to content

เพื่อแทรกรากเทียมในหน้าอก

จัดฟันใส่รากฟันเทียม (Braces and implants)

ทันตกรรมรากเทียม ตอนที่ 2

รากเทียมเล็กแก้ฟันปลอมหลวม(Live surgery)

ค่าใช้จ่ายในการผ่าฟันฝัง

Case:ใส่รากฟันเทียม+ใส่ฟันปลอมทั้งปาก ร่วมกับฟื้นฟูโครงสร้างใบหน้า

Related Posts