Skip to content

ใส่หน้าอกซิลิโคน

ในห้องผ่าตัดเพื่อขยายเต้านมเทียมซิลิโคน!!!?

ผลข้างเคียงของการเสริมหน้าอก เขาว่ากันว่า ซิลิโคนแตก

เลาะซิลิโคนเหลวบริเวณหน้าอกผ่านใต้ฐานนม

จับ ซิลิโคนที่ก้น "พลิกไปมา"

อยากเสริมนม ไม่รู้ต้องใช้ซิลิโคนแบบไหน ขนาดเท่าไหร่ ข้อดีข้อเสียยังไง

Related Posts