Skip to content

หน้าอกพลาสติกหลังจากการผ่าตัด

แผลผ่าตัดหลังเสริมหน้าอก

เสื้อชั้นในหลังเสริมหน้าอกจำเป็นต้องใส่หรือมั้ย

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเสริมหน้าอก

หมอกิตติศักดิ์ รพ.เลอลักษณ์

เสริมหน้าอกด้วยการฉีด Macrolane(ฟิลเลอร์) ปลอดภัย ไม่เจ็บ ไม่ผ่าตัด

Related Posts