Skip to content

ติดหน้าอกซิลิโคน

ถอดถุงซิลิโคนผ่านทางฐานหน้าอก

เลาะซิลิโคนเหลวบริเวณหน้าอกพร้อมเสริมถุงเต้านมเทียม

ผลข้างเคียงของการเสริมหน้าอก เขาว่ากันว่า ซิลิโคนแตก

วิธีแก้อกห่าง

ทดสอบซิลิโคน Sebbin - มิราเคิล คลินิก

Related Posts