Skip to content

แก้ไขซิลิโคนเต้านม

รีวิวเคสแก้หน้าอกหลังทำ2เดือนและแผลSebbin475cc.กี้@mdclinic#0639414166

เลาะซิลิโคนเหลวบริเวณหน้าอกพร้อมเสริมถุงเต้านมเทียม

ถอดถุงซิลิโคนผ่านทางฐานหน้าอก

ซิลิโคนหมดอายุเมื่อไหร่

Related Posts