Skip to content

สิ่งที่สวมใส่ที่หน้าอกดูเหมือนน้อย

เติมหน้าอกด้วยไขมันตัวเอง

เสริมหน้าอกด้วยการฉีด Macrolane(ฟิลเลอร์) ปลอดภัย ไม่เจ็บ ไม่ผ่าตัด

AquaShape การดูดไขมัน เพื่อได้ไขมันที่มีคุณภาพ พร้อมนำไปใช้เติมเต็ม(ทำนม เสริมดั้ง สเต็มเซลล์ อื่นๆ)

Fat Transfer to Breasts เสริมหน้าอกด้วยไขมันตัวเอง

รีวิวความรูสึกหลังเสริมหน้าอก 5 วัน ช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกที่ทำ

Related Posts