Skip to content

สำหรับวิธีการหลายปีใส่รากฟันเทียมในหน้าอก

ขั้นตอนการใส่รากฟันเทียม

รากฟันเทียม- ถอนฟันหน้าพร้อมใส่ฟัน

รากเทียมเล็กแก้ฟันปลอมหลวม(Live surgery)

ตามคำขอค่ะ การใส่รากฟันเทียม😊

Case:ใส่รากฟันเทียม+ใส่ฟันปลอมทั้งปาก ร่วมกับฟื้นฟูโครงสร้างใบหน้า

Related Posts