Skip to content

รากฟันเทียม 250 หน้าอกสิ่งที่ขนาด

บุกห้องผ่าตัด Live เสริมหน้าอกทรง Barbie Breast

เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ รวบหมอเถื่อนผ่าตัดเสริมหน้าอกสาวประเภทสองดับ รับเคยทำมาแล้วหลายครั้ง

เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน 300 ซีซี (คลิป1 ก่อนเข้าห้องผ่าตัด)

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการทำรากฟันเทียม

หมอกิตติศักดิ์ รพ.เลอลักษณ์

Related Posts