Skip to content

ขนาด 5 หน้าอกซิลิโคน

เลาะซิลิโคนเหลวบริเวณหน้าอกพร้อมเสริมถุงเต้านมเทียม

Dream Clinic แนะนำการเลือกซิลิโคนเสริมหน้าอก by steelzone.tk

รีวิวเสริมหน้าอก ด้วยซิลิโคนsebbinฝรั่งเศส 435cc. กับอาจารย์หมอ ประดิษฐ์ @md#0958842522

เสริมหน้าอกด้วยถุงซิลิโคนผ่านทางรักแร้

อยากเสริมนม ไม่รู้ต้องใช้ซิลิโคนแบบไหน ขนาดเท่าไหร่ ข้อดีข้อเสียยังไง

Related Posts